شرایط لغو سفارش و بازگرداندن محصول

شرایط لغو سفارش و بازگرداندن محصول

 لغو سفارش یا عودت کالا ممکن است در حالت‌های مختلفی اتفاق بیفتد که با توجه به قوانین کشور و الزامات قانونی آنها و شرایط این قرارداد (به شرح زیر) اعمال می‌گردد.

لغو سفارش قبل از ارسال محصول از مبدأ

 1. در صورت عدم تأیید سفارش خریدار تا ۱۶ ساعت پس از ثبت آن یا درخواست لغو سفارش توسط غرفه‌دار، وجه سفارش به خریدار طبق مقررات و زمان‌بندی امور مالی برکات بازگردانده می‌شود.
 2. 2.      2.       در صورت درخواست تأخیر در آماده‌سازی و ارسال سفارش توسط غرفه‌دار، طبق توافق غرفه‌دار و خریدار از طریق گفتگوی مستقیم (چت آنلاین( یا راه‌های ارتباطی دیگر که در برکات برقرار است عمل می‌شود و در صورت عدم توافق و درخواست بازگردان وجه از سوی خریدار، پس از داوری و تأیید برکات، مبلغ سفارش طبق مقررات برکات به خریدار بازگردانده می‌شود.
 3. در صورت انصراف خریدار از کل سفارش (همه محصولات سبد خرید) و قبل از ارسال آن از مبدأ توسط غرفه‌دار، لازم است خریدار انصراف خود را از طریق گفتگوی مستقیم (چت آنلاین) یا راه‌های ارتباطی دیگر که در برکات برقرار است به اطلاع غرفه‌دار و برکات برساند. پس از رضایت غرفه‌دار و تأیید برکات، مجموع وجه سفارش (قیمت محصول و هزینه ارسال)، پس از کسر خسارات احتمالی غرفه‌دار (مانند هزینه بسته‌بندی)، طبق مقررات برکات به خریدار بازگردنده می‌شود.
 4. در صورت انصراف خریدار از بخشی از یک سفارش و قبل از ارسال محصول از مبدأ توسط غرفه‌دار، لازم است خریدار انصراف خود را از طریق گفتگوی مستقیم (چت آنلاین) یا راه‌های ارتباطی دیگر که در برکات برقرار است به اطلاع غرفه‌دار و برکات برساند. پس از رضایت غرفه‌دار و تأیید برکات، فقط وجه خرید همان محصول یا محصولات لغو سفارش شده و بدون احتساب هزینه ارسال (هرچند بخش لغو سفارش، بیشترین هزینه ارسال سبد خرید را داشته است)، پس از کسر خسارات احتمالی غرفه‌دار (مانند هزینه بسته‌بندی)، طبق مقررات برکات به خریدار بازگردنده می‌شود.
 5. در صورتی که خرید از چند غرفه‌دار صورت بگیرد و خریدار درخواست لغو کل سفارش یا بخشی از آن را اعلام کند، نسبت به آن بخشی از سفارش که از مبدأ ارسال نشده است، مطابق دو ماده قبلی عمل می‌شود و نسبت به آن قسمت از سفارش که ارسال شده است، طبق بند لغو سفارش پس از ارسال محصول از مبدأ عمل می‌گردد.
 6. انصراف خریدار از سفارش و قبل از ارسال محصول از مبدأ ، نسبت به محصولات غیر مشمول حق انصراف قانونی و در بازه زمانی خرید مواد اولیه و ساخت اختصاصی محصول پذیرفته نیست؛ مگر با رضایت غرفه‌دار و توافق درباره هزینه‌ها.

 لغو سفارش پس از ارسال محصول از مبدأ

 • حق انصراف خریدار پس از ارسال محصول توسط غرفه‌دار، طبق شرایط این قرارداد و الزامات قانونی قوانین کشور پذیرفته می‌شود. برخی از الزامات قانونی در زمان تدوین این قرارداد از این قرارند:
 • الف. حق انصراف فقط برای مصرف‌کننده است و مصرف‌کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا‌ شغل حرفه‌ای خرید می‌کند.
 • ب. در مورادی مشمول حق انصراف، مصرف‌کننده فقط تا ۷ روز کاری فرصت دارد از حق خود استفاده کند.
 • ج. هزینه بازپس فرستادن کالا توسط خریدار به عهده اوست و از غرفه‌دار گرفته نمی‌شود.
 • د. تاریخ شروع حق انصراف برای کالا، از تاریخ تسلیم و تحویل گرفتن، و برای خدمات، از روز ثبت سفارش است.
 • هـ. برخی از کالا و خدمات مشمول حق انصراف نیستند: ازجمله:
 • کالا یا خدماتی که قیمت آن‌ها توسط نوسانات بازارهای مالی تعیین می‌شود و خارج از اختیار تأمین‌کننده است.
 • کالاهای ساخته‌شده با مشخصات فردی مصرف‌کننده که به طور واضح جنبه شخصی دارند یا این که به دلیل طبیعت آن‌ها نمی‌توانند بازپس داده شوند و یا این که به سرعت قابلیت فساد و خرابی دارند.
 • نوارهای صوتی و تصویری و نرم‌افزارهای رایانه‌ای بسته‌بندی‌شده که به وسیله مصرف‌کننده باز شده باشند.
 • روزنامه، نشریه و مجلات مطابق تعریف قانون مطبوعات.
 • خدماتی که با توافق مصرف‌کننده ارائه آن قبل از پایان هفت روز کاری شروع شده باشد.
 • خدمات تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مصرف روزانه دارند.
 • خدمات مالی شامل سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و خدمات مؤسسات مالی و اعتباری.
 • لغو سفارش محصولات موادغذایی و خوراکی که مصرف روزانه دارند، مواد فاسدشدنی، مواد آرایشی و بهداشتی، داروهای مجاز در فروش الکترونیکی، ترکیبات و معجون‌های گیاهی و طب سنتی، و انواع کفش و پوشاک (مگر در مواردی که محصول مطابق سفارش نباشد یا معیوب باشد) به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن‌ها، در صورت باز شدن بسته‌بندی و استفاده از آن‌ها، امکان‌پذیر نیست. در صورت اختلاف میان خریدار و غرفه‌دار، طبق بند رسیدگی به اختلاف در این قرارداد عمل خواهد شد.
 • در صورت استفاده خریدار از حق انصراف قانونی در محصولات مشمول انصراف قانونی، لازم است وی در فرصت قانونی و از طریق امکان پیگیری سفارش، درخواست خود را ثبت کند تا برکات برای بازگردندان محصول به غرفه‌دار و وجه به خریدار هماهنگی و اقدام کند.
 • در صورتی که محصول (کالا یا خدمات) تحویل گرفته شده توسط خریدار، مطابق سفارش نیست یا عیب و مشکلی دارد که روی ارزش مالی محصول تأثیر دارد، لازم است وی تا ۷ روز تقویمی پس از تحویل کالا از طریق امکان پیگیری سفارش، درخواست خود را ثبت کند تا برکات برای وضعیت پیش‌آمده داوری و اقدام کند.
 • در مواردی که خریدار پس از وصول محصول، می‌خواهد از حق انصرافق قانونی استفاده کند یا درباره آن وجود مشکل یا عیبی را گزارش کرده است، لازم است آن محصول را به صورت امانت و نیز بسته‌بندی‌ اولیه غرفه‌دار و بسته‌بندی ارسال (مانند کارتن پستی) را بدون تغییرات و مخدوش کردن آن، تا زمان حل و فصل موضوع و بازگرداندن آن‌ها نزد خود نگهداری کند.
 • در صورتی که خریدار تا ۷ روز کاری برای محصولات مشمول قانون انصراف قانونی، یا ۷ روز تقویمی برای محصولات غیر مشمول حق انصراف قانونی، عدم وصول محصول یا عدم رضایت خود و وجود مشکلی را گزارش و ثبت نکند، سیستم به طور خودکار رضایت مصرف‌کننده را روی سفارش ثبت میکند و دیگر امکان اعلام مشکل وجود نخواهد داشت.
 • مشکلات و بازگرداندن محصولاتی که شرایطی برای استفاده و گارانتی یا خدمات پس از فروش دارند، مانند رایانه، گوشی همراه و دیگر محصولات دیجیتالی و الکترونیکی که برخی از آنها باید توسط نمایندگی نصب شود، طبق توافق و قرارداد غرفه‌دار و خریدار خواهد بود و برکات مسئولیتی در قبال آن ندارد.
 • خرید کالا و خدماتی که فروش آنها به صورت مطلق یا در بستر الکترونیکی (اینترنتی) ممنوع و غیرقانونی هستند، از طریق برکات نیز مجاز نیست و چنانچه بر اثر اشتباه یا به عمد به فروش برسند، حقی را برای خریدار یا غرفه‌دار ایجاد نمی‌کند و تمام مسئولیت آن حسب مورد با یک یا هر دوی آنهاست و در این موارد، اگر تکلیف قانونی وجود داشته باشد برکات به آن عمل خواهد کرد.
 • در صورتی که برکات تشخیص دهد، عدم رضایت مشتری به جهت تقصیر یا کوتاهی و سهل‌انگاری غرفه‌دار بوده است و غرفه‌دار هیچ‌ گونه همکاری برای حل مشکل نکند، برکات یک‌طرفه و توسط خریدار، محصول یا محصولات طبق نشانی ارسال‌شده یا ثبت‌شده در حساب کاربری غرفه‌دار بازگردانده می‌شود. هزینه بازگرداندن محصول نیز از حساب غرفه‌دار کسر خواهد شد.
 • اگر بر اساس تشخیص برکات، معلوم شود غرفه‌دار به تعهداتش درباره ویژگی‌های محصول و دیگر شرایط فروش عمل کرده اما خریدار همچنان ناراضی است، برای خریدار حق بازگرداندن محصول و دریافت وجه وجود نخواهد داشت.
 • در موارد پیش‌بینی‌نشده برای لغو سفارش یا بازگرداندن محصول، طبق توافق غرفه‌دار و خریدار یا آیین‌نامه‌های اجرایی برکات عمل خواهد شد و در صورت اختلاف و عدم توافق، مطابق بند حل اختلاف در این قرارداد اقدام می‌گردد.